• szepaniakfi6.jpeg
  • imatran tuotantohake_1.jpeg
  • szepaniakfi3.jpeg
  • szepaniakfi7.jpeg
  • szepaniakfi92.jpeg
  • szepaniakfi8.jpeg
  • szepaniakfi9.jpeg
  • szepaniakfi5.jpeg
  • szepaniakfi10.jpeg

Pitkän historian perheyritys

 

Szepaniak on yli 50-vuotias imatralainen perheyritys. Suvun juuret ovat nykyisen Saksan alueella.

Perheyrityksen perustaja Pertti Szepaniak oli kokopuuhaketuksen kehittäjä ja edelläkävijä.

Pertti Szepaniakin ensimmäinen haketustyö oli Pellos Oy:n työmaalla v. 1971. Ensimmäinen välivarastohakkuri Rötö valmistui v. 1973, ja samana vuonna SITRA ja Metsäntutkimuslaitos käynnistivät kokopuun korjuun ja käytön tutkimusohjelman.

Sen puitteissa Pertti Szepaniak kehitti kokopuuhaketusta varten palstahakkurit sekä välivarastohakkurin ja Lokkeri-alustaisen palstahakkurin. Näiden myöhemmin TT-hakkureiksi nimettyjen koneiden teollinen valmistui alkoi v. 1975 Perusyhtymä Oy:n Hämeenlinnan konepajalla.

Pertin idea hakeautojen ketjupurkaimesta on nykyisin yleisesti käytössä. Sahojen tasauspätkien haketukseen Szepaniak kehitti v. 1974 pätkähakkurin. Myöhemmin valmistui saman materiaalin käsittelyyn kiinteä haketusasema ja samaan aikaan Pertti palasi vielä palstahaketukseen rakentamalla Unimogin ympärille haketus- ja kuljetusyksikön. Hakkurina koneen keulalla oli hänen itse kehittämänsä kartiohakkuri Pete.

90-luvulla ongelman metsäteollisuudelle aiheutti ensiharvennuspuu. Tuolloin Pertti yhdessä poikansa Pekan kanssa toi ensimmäisenä Euroopassa amerikkalaisen Peterson-ketjukarsintakuorintalaitteen Suomeen ja mukautti sen yhteistyössä Enso Oy:n kanssa täkäläiseen korjuujärjestelmään. Laite toimi hyvin, mutta jäätyneen puun aikana kuorintalaadun ylläpito oli vaikeaa. Tämän vuoksi rakennettiin v. 1996 Enso Oy:n Kaukopään tehtaille ensiharvennuspuun käsittelylinjasto, jossa puutavara kulkee ketjukarsija-kuorijan kautta kuivarumpuun ja edelleen hakkuun.

Pertti Szepaniakin sairastuttua vaikeasti vuonna 1996 yrityksessä toteutettiin sukupolvenvaihdos. Pekka, Timo ja Tuija Szepaniak ovat jatkaneet ja kehittäneet isänsä aloittamaa elämäntyötä metsäteollisuuuden alihankkijana. Hiljattain yritystoimintaan on tullut mukaan myös kolmatta sukupolvea.

Kuvassa yrityksen perustaja Pertti Szepaniak ja välivarastohakkuri Rötö.

 

SZEPANIAK 2020

 Kuvassa vasemmalta: Karoliina Szepaniak (kehityspäällikkö), Jukka Vehviläinen (korjaamopäällikkö), Timo Szepaniak (työnjohtaja),

Otto Piiparinen (logistiikkakoordinaattori), Tuija Piiparinen (talouspäällikkö), Pekka Szepaniak (toimitusjohtaja).